لطفا چند لحظه صبر کنید .

اهداف - وظایف - خدمات و فرآیندها

 

شرح وظایف ادارات کل، مدیریت ها، ادارات استان

- شناسایی مناطق زیست و وضعیت اقتصادی و اجتماعی عشایر در حوزه عملیات

- شناسایی امکانات و پتانسیل های بالقوه در مناطق عشایری

- مطالعه کانون های مستعد توسعه مناطق عشایری

- جایگزینی سوخت فسیلی به منظور حفظ و احیای مراتع، احداث مراکز توزیع مواد سوختی و ترویج و ارائه امکانات لازم

- نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و علمی و مرتعداری

- تهیه و تنظیم آمار جمعیت، تعداد دام عشایر و همچنین شناخت کوچ عشایر و اتراق گاه های عشایر

- بررسی و تعیین احتیاجات عشایر در منطقه عملیات در زمینه علوفه، تولیدات کشاورزی، آب آشامیدنی و آب مورد نیاز دام ها و خدمات عمرانی و امور زیربنایی

- فراهم آوردن زمینه های ایجاد و گسترش فعالیت های تعاونی عشایری

- ارشاد و کمک در جهت تاسیس و اداره تعاونی های تولید، توزیع و مصرف دامداری عشایر

- فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور اعطای وام (از طریق بانک های عامل و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی) جهت امور کشاورزی، دامداری و دامپروری و علوفه کاری، زنبورداری، امور شیلات، گیاهان دارویی و صنعتی و صنایع تبدیلی به عشایر

- شناسایی عشایر متمایل به اسکان و همکاری در تهیه و اجرای طرح های مربوط به اسکان

- برنامه ریزی و ساماندهی زندگی عشایر با توجه به امکانات منطقه ای

- نظارت و حسابرسی بر عملکرد تعاونی های عشایری حوزه فعالیت شهرستان

- نظارت و پیگیری و فراهم نمودن زمینه های اجرایی خط مشی های ابلاغی سازمان امور عشایرشرح وظایف ادارات و نمایندگی های شهرستانی

- جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در مورد وضعیت اجتماعی، اقتصادی، تولیدی عشایر در منطقه عملیات (زیست بوم)

- تشخیص و تعیین نیازمندی های عشایر در زمینه علوفه، تولیدات کشاورزی، آب آشامیدنی، آب مورد نیاز دام ها و غیره در منطقه و خدمات عمرانی و تلاش در تامین آنها

- انجام کمک های لازم برای تاسیس تعاونی ها و توسعه و تشویق فعالیت های تعاونی در مناطق عشایری

- همکاری لازم با عشایر در زمان کوچ از نظر نقل و انتقال و ییلاق و قشلاق عشایر

- ارشاد و راهنمایی عشایر در زمینه بهداشت محیط و انجام اقدامات لازم در این زمینه

- آموزش و ترویج روشهای نوین، دامداری، دامپروری و علوفه کاری و سوخت فسیلی

- انجام اقدامات لازم برای حفر چاه عمیق و نیمه عمیق، سدهای خاکی، چاه های مالداری و تامین تانکرهای ثابت و سیار جهت آب آشامیدنی و همچنین آب مورد نیاز دام ها

- تهیه علوفه در ایستگاه های استقرار دام و پرواربندی دام های عشایر

- انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد و توسعه فعالیت های صنایع دستی و صنایع دامی و تبدیلی

- انجام اقدامات لازم در زمینه ساماندهی به زندگی عشایر و اقدام در تامین خدمات زیربنایی مورد نیاز

- فراهم آوردن امکانات لازم به منظور اعطای تسهیلات به عشایر جهت انجام امور کشاورزی دامداری، دامپروری و علوفه کاری و صنایع دستی و تبدیلی و زنبورداری، امور شیلات و گیاهان دارئیی و صنعتی

- اقدام در تامین خدمات زیربنایی مورد نیاز در مناطق مناسب طبق برنامه های مصوب

- تهیه امکانات لازم و ایجاد جایگاه های سوخت رسان در مناطق عشایری

- انجام خدمات زیربنایی مورد نیاز در مناطق عشایری


 

 


 

خدمات و فرآیندهای قابل ارائه

 

 خدمات و فرآیندهای اصلي اين مدیریت شامل بخش های ذیل می باشد که اطلاعات کامل و گردش کار هر یک، به صورت جداگانه قابل دریافت می باشد.

 

 

فهرست کلی خدمات مدیریت

 

 

1) ساماندهي عشاير داوطلب اسكان (شهرستان دشتستان: آقای صالحی فرد - شهرستان دشتی: آقای شریفی) (مدیریت استان واحد مطالعات: خانم جفره - واحد عمران: آقای اکبری)

 

2) تامين برق چاه هاي عشايري (شهرستان دشتستان: آقای صالحی فرد - شهرستان دشتی: آقای شریفی) (مدیریت استان واحد عمران: آقای اکبری)

 

3) جایگزینی گاز مايع و نفت سفيد در مناطق عشايري (شهرستان دشتستان: آقای رحیمی - شهرستان دشتی: آقای شریفی) (مدیریت استان واحد بهسازی: خانم دهقانی)

 

4) بهبود تامين آب كشاورزي (شهرستان دشتستان: آقای رحیمی - شهرستان دشتی: آقای شریفی) (مدیریت استان واحد بهسازی: خانم دهقانی)

 

5) تامين آب آشاميدني عشاير (شهرستان دشتستان: آقای صالحی فرد - شهرستان دشتی: آقای محمودی) (مدیریت استان واحد عمران: آقای اکبری)

 

6) اجراي پروژه هاي عمراني (شهرستان دشتستان: آقای صالحی فرد - شهرستان دشتی: آقای شریفی) (مدیریت استان واحد عمران: آقای اکبری)

 

7) نظارت بر شبكه توزيع شركت هاي تعاوني عشاير (شهرستان دشتستان: خانم آتشی - شهرستان دشتی: آقای شریفی) (مدیریت استان واحد امور تعاونی ها: خانم مهیمنی - اتحادیه تعاونی های عشایری: آقای جاتن)

 

8) درخواست های تسهیلات بانکی (شهرستان دشتستان: خانم آتشی - شهرستان دشتی: آقای محمودی) (مدیریت استان واحد امور تعاونی ها: خانم مهیمنی - واحد بهسازی: خانم دهقانی)

 

9) ساماندهی به مدیریت کوچ (شهرستان دشتستان: آقای رحیمی - شهرستان دشتی: آقای شریفی) (مدیریت استان  واحد بهسازی: خانم دهقانی)

 

10) نظارت بر تشکلها و فروشگاه های عشایری (شهرستان دشتستان: آقای رحیمی - شهرستان دشتی: آقای شریفی) (مدیریت استان واحد امور تعاونی ها: خانم مهیمنی - اتحادیه تعاونی های عشایری: آقای جاتن)

 

 

منبع : درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

 

 


پیوست ها