لطفا چند لحظه صبر کنید .

مناسبت روز
محرم
مناسبت سال
س
آمار سایت
  • آنلاین : 16
  • امروز : 217
  • دیروز : 238
  • این ماه : 9377
  • ماه گذشته : 7425
  • بازدید کل : 657321
نظرسنجی
تعداد آراء : 6
به خدمات ارائه شده توسط مدیریت امور عشایر در سال 1402 چه امتیازی می دهید؟
 
  نام بخش:   مدیر (مهدی رستمی)  
   تلفن: 07733537095
  ایمیل   modir@ashayer-bushehr.ir  
  نام بخش:   معاون (مصطفی اکبری)  
   تلفن: 07733533285-14
  ایمیل   moaven@ashayer-bushehr.ir  
  نام بخش:   طرح و برنامه (حسین زیارتی)  
   تلفن: 07733533285-30
  ایمیل   tarh@ashayer-bushehr.ir  
  نام بخش:   بهسازی تولید (زهرا دهقانی)  
   تلفن: 07733533285-19
  ایمیل   behsazy@ashayer-bushehr.ir  
  نام بخش:   امور قراردادها (عبدالحمید امینی)  
   تلفن: 07733533285-21
  ایمیل   gharardad@ashayer-bushehr.ir  
  نام بخش:   عمران (مصطفی اکبری)  
   تلفن: 07733533285-21
  ایمیل   omran@ashayer-bushehr.ir  
  نام بخش:   حراست (علی دشت پوری)  
   تلفن: 07733533285-28
  ایمیل    
  نام بخش:   بازرسی، ارزیابی عملکرد و بررسی شکایات  
   تلفن: 07733533285-22
  ایمیل    
  نام بخش:   رئیس اداره امور مالی (سید مهدی حسینی)  
   تلفن: 07733533285
  ایمیل   info@ashayer-bushehr.ir  
  نام بخش:   روابط عمومی (رسول کهزادی)  
   تلفن: 07733533285-15
  ایمیل   info@ashayer-bushehr.ir  
  نام بخش:   مطالعات (نرجس جفره)  
   تلفن: 07733533285
  ایمیل   info@ashayer-bushehr.ir  
  نام بخش:   رئیس اداره امور تعاونی ها (نسیبه فقیه)  
   تلفن: 07733533285
  ایمیل   info@ashayer-bushehr.ir  
  نام بخش:   رئیس اداره امور اداری (مرجان نظری)  
   تلفن: 07733533285
  ایمیل   info@ashayer-bushehr.ir  
  نام بخش:   اداره امور عشایر دشتستان (محمد رسول صحراکار)  
   تلفن: 07734241552
  ایمیل    
  نام بخش:   رئیس نمایندگی امور عشایر دشتی(حسین شریفی)  
   تلفن: 07735320559
  ایمیل    

  * پرکردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
بخش مربوطه:
نام:   
نام خانوادگی:   
  ایمیل:  
  موضوع:  
 شرح:  
کد امنیتی: